SWISH 0708-974 971

#5 MAJORITETEN SÄGER ATT ELIN GJORT FEL

I flera dagar har vi nu fått läsa om Elin Ersson när att hon ställde sig upp på ett flygplan för att förhindra utvisning av en person med utvisningsbeslut från Migrationsverket.
 
Enligt de uppgifter jag tagit del av var hennes aktion avsedd att stoppa utvisningen av 26-årige Ismail Khawari. Vidare ska Ismails familj ha tagit kontakt med Elin Ersson och hennes nätverk i aktivistgruppen ”Sittstrejken” varpå hon fick information om att han skulle utvisas med ett Turkish Airlines plan från Göteborg till Istanbul i Turkiet.
 
Hade hon gjort som aktivistgruppens namn antyder, suttit ned, så hade det inte varit något problem alls (pun intended).
 
Elin köpte biljett men när hon klev på planet fanns bara en 52-årig afghan ombord som är dömd för misshandel och ska utvisas. Han är dömd i Sverige och har avtjänat sitt straff. Enligt Ewa-Gun Westford har Migrationsverket fattat beslut om utvisning och det är inte på grund av domen som han utvisas.
 
Med andra ord, enligt Migrationsverkets utredning saknar 52-åringen asylskäl.

Trots att den 26-årige Ismail Khawari inte fanns ombord valde Elin Ersson ändå att genomföra sin aktion och livesända på Facebook sin vägran att sitta ned på planet.
 
Hon vägrade upprepade gånger att följa pilotens och kabinpersonalens tillsägelser om att sätta sig ned varpå både Elin och 52-åringen avlägsnades från planet.

Det finns flera saker att säga om denna händelse men jag tänker börja med att konstatera det mest uppenbara av allt.
 
Den 26-årige Ismail Khawari som Elin egentligen försökte få kvar i Sverige blev intervjuad av tyska Deutsche Welle och när han talade med dom var han tillbaka i Kabul i Afghanistan.
Han har med andra ord inte blivit dödad vilket var motivet för hennes aktion.
 
Det uppenbara är att om du själv vill besöka denna livsfarliga plats, Kabul, kan du välja att boka en reguljär flygbiljett med bland annat flygbolagen Emirates och Turkish Airlines.
 
I en del diskussioner jag haft på olika platser på Facebook har en del, vi kan kallad dom för ”goda människor”, ansett att det är inhumant att utvisa människor till land i krig och samtidigt uttrycker de ett stöd för Elin Erssons aktion.
 
Hur många gånger i världshistorien har du som vanlig civilperson kunnat glida in på en turistbyrå och köpa dig en flygbiljett på ett vanligt civilt flygbolag.
För att sedan flyga till ett land där man tydligen blir mördad så fort man kliver in i ankomsthallen?
Det finns regioner i Afghanistan som är oroliga men något regelrätt rikstäckande krig existerar inte.
Att utvisa människor utan asylskäl till Afghanistan är således helt korrekt.
 
Den 26-årige Ismail Khawari har dessutom ansökt om asyl i Sverige 3 gånger, sedan åkt till Tyskland och försökte få asyl där istället. Han förstod att det inte skulle bli någon beviljad asyl i Tyskland varpå han återvände till Sverige där han greps av polis.
 
Så långt själva händelsen och dess bakgrund.
 I media har Elin Ersson fått både kritik och hyllningar.

Bland annat retweetar Malena Ernman en länk till Anne Rambergs blogg om civil olydnad [LÄNK], där Anne Ramberg skriver, citat:

För att återgå till Elin saknar jag underlag för att bedöma huruvida hon har gjort sig skyldig till något brott, brutit mot någon administrativ föreskrift eller måhända brutit mot avtalet med flygbolaget. Det är enligt min mening huvudsakligen ointressant. Jag har heller ingen som helst kunskap om den person som skulle utvisas till Afganistan.”

[Felstavningen av landet Afghanistan är hennes egen och bibehållen för att hålla citatet korrekt.]
 
Anne Ramberg är generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund och skriver att hon anser att civil olydnad behövs, dessutom medger hon att hon inte har kunskap om det hon uttalar sig om #ridå.
Hon skriver vidare, citat.

Den omständigheten att det råder samstämmighet i riksdagen om utformningen av viss lagstiftning gör den inte per automatik förenlig med grundlag eller konventioner.
 
Där är faktisk jag och Anne Ramberg helt överens.
Det finns en del lagar och tillämpningar i Sverige som faktiskt bryter mot Mänskliga Rättigheter och detta kommer jag skriva om i en kommande blogg om Sveriges brott mot Mänskliga Rättigheter.

Vad Anne Ramberg helt missar i sitt resonemang där hon pratar om både Mänskliga Rättigheter och förordningar är att vi har Dublinförordningen.

Den stipulerar klart och tydligt:
  • Att man ska söka asyl i det första säkra land man anländer till.
  • Man har rätt att få sin ansökan prövad men bara i ett land.
Så hur kan en person som ”flyr” från exempelvis Danmark eller Tyskland ha rätt eller ens möjlighet att söka asyl i Sverige?
Det bryter mot Dublinförordningen.
 
Det missar Anne Ramberg helt att ta upp i sitt resonemang.
För det är INTE, jag upprepar, INTE en mänsklig rättighet att få komma till Sverige.

Dublinförordningen är precis som alla andra EU-förordningar direkt bindande för medlemsstaterna.

Det är dock en mycket viktig sak att notera, det finns ett viktigt undantag i Dublinförordningen.
Barn!

Huvudregeln för ensamkommande barn är att deras ansökan/ärende ska prövas i det land som barnet befinner sig i.

Där har du svaret till varför alla som kommer hit ljuger om sin ålder!

Det är också därför som regeringen (riksdagen) och myndigheter så hårt motsätter sig medicinska åldersbedömningar.
Även varför tandhygienist Bernt Herlitz blev så hårt dömd.

Ingen ska avslöja ljugandet om ålder eftersom det skulle innebära att det stora flertalet ”barn” som kommer till Sverige skulle återhänvisas till då exempelvis Tyskland och Danmark.
Massinvandringen skulle få ett abrupt slut även om Stefan Löfven kvarstår som statsminister efter valet i september 2018.
 
Nåväl, vi återgår till vår kära rättshaverist Elin Ersson som onekligen är oerhört okunnig om det mesta.
Både gällande lagstiftning samt den 52-åriga dömda brottslingen, Elin citat:
Jag hade ingen information om honom tidigare och har inte tagit reda på något efteråt”.
 
Har då Elin Ersson begått något brott?
Svaret är glasklart JA!
 
Luftfartslagen, kap. 13 Ansvarsbestämmelser m.m., 4§, punkt 10:
Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet som passagerare inte åtlyder vad befälhavaren bestämmer om ordning ombord”.

Här har hon alltså agerat uppsåtligen vilket hon själv berättar om i sin livesändning.
Fängelse bör således vara den aktuella påföljden.
 
Jag vet för övrigt inte om en åklagare kan få ett gynnsammare bevisläge än detta.
Elin har själv livesänt och berättat om sitt uppsåt.
Vet inte vilken flygplanstyp det handlar om men om vi utgår från en standard Boeing 737-800 så handlar det om cirka 180 vittnen.
Rättegången bör således löpa relativt smidigt för åklagaren när det gäller att bevisa handlingen samt uppsåtet.
Easy peasy.

Jag anser även att det som vi kallar för ”övergrepp i rättssak” kan komma i fråga som åtalspunkt. Huruvida det specifikt är BrB (Brottsbalken) 4 kapitlet som är tillämpligt eller annan del av BrB överlåter jag åt åklagaren att bestämma.

Att Elin Ersson begått brott är dock ställt utom allt rimligt tvivel.
Det förvånar mig att polisen initialt gick ut med meddelandet att hon inte begått något brott.
Minst fyra personer har polisanmält Elin varpå polisen, som saknade kunskap om att privatpersoner kunde anmäla denna typ av brott, har backat i frågan.
Åklagarmyndigheten publicerade 2018-07-27 ett pressmeddelande [LÄNK] att man tagit över förundersökningen från polisen om misstänkt brott mot luftfartsordningen (skälig misstanke) efter en händelse ombord på ett flygplan på Landvetters flygplats utanför Göteborg den 23 juli.
 
DN uppgav initialt att Elin Ersson inte begått luftfartssabotage.

Självklart har hon det.
Är alla helt okunniga i det här landet?
Man kan bara ta sig för pannan.

Flygplan har så kallade slottider.
Det är bokstavligt talat en avgångstid.
En tidpunkt när flygplanet ska rulla ut på startbanan dra på sina motorer och dra iväg.
Vi ska inte fördjupa oss i att flygbolagen köper dessa tider, ju attraktivare klockslag, ju högre pris. Därav flyger oftast fraktflyg på de sämsta tiderna mitt i nätterna då det är lägre priser på slottiderna.
 
Nåväl, om ett flygplan missar sin slottid placeras planet i kö.
Är det högtrafik så vet man inte när man kommer iväg.
Flygtornet meddelar helt enkelt till planet när det finns en lucka för dom att ge sig av. Alla i planet får vackert sitta och vänta.
Jag har själv suttit i ett British Airways plan på gate på Heathrow och väntat i 3 timmar en gång för att 6 passagerare gjorde att vi missade vår slottid.

Jag har tyvärr inte lyckats hitta någonting på nätet om vad de faktiska konsekvenserna av Elins agerande blev.
Hur länge blev planet kvar på marken?
Om planet blev så pass försenat att passagerare missade anslutningar så att flygbolaget fick kostnader för övernattningar, bussresor, taxiresor, nya flygbiljetter m.m.!?
Vad blev inte den svenska statens kostnader som genomförde utvisningen dagen efter på ett annat flyg med nya flygkostnader, personalkostnader m.m.!?

Självklart har Elin Ersson gjort sig skyldig till luftsabotage.
 
När jag tagit del av diskussioner på sociala medier samt även läst nyhetsförmedlingen kan man lätt få intrycket av att det finns en majoritet för att denna typ av civil olydnad är ok.
Detta har oroat mig eftersom ett land styrs av lagar och förordningar.
Skulle människor springa runt och bryta mot lagen på sina egna godtyckliga grunder skulle vi få anarki.
 
Lagen ska följas och när så inte sker ska rättsväsendet kliva in och utdöma straff.
Att en kvinna som Anne Ramberg anser att Elin agerat korrekt säger en hel del om tillståndet i landet.
 
Döm om min oerhörda glädje när jag ser Marcus Oscarssons lilla undersökning på sin Facebook sida.
Han ställer frågan huruvida Elin har gjort rätt eller om hon har gjort fel.
När jag såg detta och tog skärmdumparna som du kan se på bilden så hade 18 404 personer svarat.

Detta att jämföra med när marknadsundersökningsföretaget YouGov gör undersökningar om partistöd och har ett statistiskt säkerställt underlag om 1 520 personer.

Även om vi tar hänsyn till felmarginaler som att någon klickat gilla på fel svar eller någon har flera Facebook konton och röstat flera gånger, så blir ändå resultatet att av dessa 18 404 personer så anser en överväldigande majoritet, hela cirka 94,8% att Elin Ersson agerat felaktigt.

Detta ger mig hopp för framtiden för landet.
Folk är helt överens med mig om att lagen gäller och att landet ska styras med lag och inte med känslor.
 
Eller som någon Björn X (jag skyddar hans identitet för att jag är snäll) skrev i en diskussion på Facebook där han stöttade Elin Ersson, citat:
”Om man har empati och humanism i grunden har man oftast rätt”.
 
Det låter fint men är helt uppåt väggarna.
Vems humanism? Vems empati?
Din?
Jag håller ju inte med dig så när ska min humanism och min empati gälla och följas?
På torsdag mellan klockan 13:00-14:55?
Sedan från klockan 14:55-16:10 gäller Gertrud Persson från Motalas empati och humanism.
Detta gäller dock bara udda veckor.

Ja ni fattar ju hur det skulle se ut!

Ett land, ett samhälle, kan inte fungera på allas godtyckliga åsikter, det är ju därför vi stiftat lagar.
För att folk har så fundamentalt olika ”sunda förnuft”.
Utan lagar fungerar inte samhället. Utan ett rättsväsende som upprätthåller lagen så fungerar inte ett samhälle.

Det är därför Elin absolut ska åtalas och sett till bevisläget även dömas enligt gällande lagstiftning.
Något annat duger inte för ett demokratiskt rättssamhälle oavsett vad Malena Ernman eller Björn X tycker om det.
 
Det gläder mig och jag hoppas det återspeglas i valresultatet i september.
Att folk faktiskt (äntligen) tröttnat på känslotyckande och vill ha den lag och ordning som Stefan Löfven ideligen pratar om men aldrig levererar.
 
Sammanfattningsvis:
  • Lagen säger glasklart att Elin Ersson gjort fel.
  • 94,8% av svenska folket håller med.
     
Något annat utfall än en fällande dom bör det således inte bli tal om juridiskt sett.
Det tydliga uppsåtet innebär också att påföljden bör bli fängelse.
 
Att Elin Ersson är en simpel brottsling står klart och sådana ska inte hyllas.

De ska dömas i domstol!

Kommentera gärna: